Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka skupina po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja  zavoda in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, voli predstavnika staršev v svet zavoda ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Za pobude in vprašanja Svetu staršev se lahko obrnete na ga. Tanja Martelanc na elektronski naslov svet.starsev@ossempas.si.

Pravila delovanja sveta staršev.

Svet staršev v šolskem letu 2017/2018

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016:

 • 1. sestanek
 • 2. sestanek
 • 3. sestanek
 • 4. sestanek
 • 5. sestanek
 • 6. sestanek

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2016/2017:

 • 1. sestanek
 • 2. sestanek
 • 3. sestanek

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018:

 • 1. sestanek
 • 2. sestanek
 • 3. sestanek
 • 4. sestanek

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019:

 • 1. sestanek
 • 2. sestanek
 • 3. sestanek
(Skupno 1.097 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost