Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka skupina po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja  zavoda in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, voli predstavnika staršev v svet zavoda ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Za pobude in vprašanja Svetu staršev se lahko obrnete na ga. Nina Fiegl na elektronski naslov svet.starsev@ossempas.si.

Pravila delovanja sveta staršev.

Svet staršev v šolskem letu 2017/2018

Related Images:

(Skupno 1.688 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost