Osnovni podatki o šoli

Spoštovani starši, učenci in učenke!

Dobrodošli na spletni strani Osnovne šole Šempas. Na njej se nahajajo vse najpomembnejše informacije iz življenja in dela na naši šoli. Na spletni strani vam predstavljamo naše vzgojno-izobraževalno delo v tem šolskem letu. Obenem želimo, da z nami čim bolj tesno sodelujete, saj bo to veliko pripomoglo k temu, da bo vaš otrok v šoli uspešen in zadovoljen.
Seveda je spletna stran namenjena tudi vam, učencem. Veselilo nas bo, če si boste z njo pomagali načrtovati svoje delo in tudi sami s svojimi predlogi pripomogli k uresničevanju naših ciljev. Mi se bomo trudili, da vam bo na šoli čim bolj prijetno.

Želimo vam veliko uspeha, veselja in ustvarjalnosti v šoli. Staršem pa predvsem razumevanja, sodelovanja in zadovoljstva.


Osnovna šola Šempas

Naslov: Šempas 76c, 5261 Šempas, Slovenija
Telefon: +386 (0)5 30 77 100,
Fax: +386 (0)5 30 77 120
E-pošta: os.sempas(at)guest.arnes.si

IBAN: SI56 0128 4603 0672 010
Matična št.: 5086353000
Davčna št.: 76094693

Ravnateljica: Zarja Hönn Marc Telefon: +386 (0)5 30 77 112, 041 771 448
Pomočnik ravnateljice: Simon Zupan Telefon: +386 (0)5 30 77 116

Tajnica: Janja Winkler Telefon: +386 (0)5 30 77 111
Računovodstvo: Barbara Špacapan, Janja Škarabot Telefon: +386 (0)5 30 77 113

Psihologinji: Anja Mokrin in Anita Lisac Telefon: +386 (0)5 30 77 115

Kuhinja: Marjeta Prohan Telefon: +386 (0)5 30 77 123

Knjžnica: Irena Lipičar Komel Telefon: +386 (0)5 30 77 124


Vrtec Šempas

Naslov: Šempas 76c, 5261 Šempas, Slovenija
Telefon: +386 (0)5 30 77 125
Fax: +386 (0)5 30 77 120
E-pošta: vrtec.sempas(at)guest.arnes.si

TRR: 01284-6030672010
Matična št.: 5086353
Davčna št.: 76094693

Ravnateljica: Zarja Hönn Marc Telefon: +386 (0)5 30 77 112
Vodja vrtca: Nataša Leban Telefon: +386 (0)5 30 77 121


Upravljanje zavoda

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat.

Svet zavoda:
5 predstavnikov šole in vrtca: Ines Volk, Nataša Dakskobler, Mateja Hočevar Gregorič, Teja Čebokli in Brigita Furlan,
3 predstavniki staršev: Aleš Kokot, Helena Fornazarič, Marko Klanjšček,
3 predstavniki ustanovitelja: Martina Peršič, Vanda Reja Mervič, Anton Peršič.

Predsednica sveta zavoda je Ines Volk.
Predsednik sveta staršev je Valentina Ušaj Mervič.


Ustanovitev zavoda

Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Nova Gorica.

Šolski okoliš OŠ Šempas zajema učence občine Nova Gorica iz krajevnih skupnosti Ozeljan, Šmihel, Šempas, Osek-Vitovlje.
Ustanovitelj organizira za učence prevoz v šolo z avtobusom.


Strokovni organi zavoda

  • učiteljski zbor
  • oddelčni učiteljski zbor
  • razredniki
  • strokovni aktivi učiteljev

(Skupno 3.602 obiskov, današnjih obiskov 2)