Svet zavoda

Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat.

Svet zavoda:
5 predstavnikov šole in vrtca: Ines Volk, Mateja Hočevar Gregorič, Nataša Dakskobler, Brigita Furlan, Tea Čebokli,
3 predstavniki staršev: Ana Bremec, Helena Fornazarič, Marko Klanjšček
3 predstavniki ustanovitelja: Damjana Pavlica, Martina Peršič, Anton Peršič

Predsednik sveta zavoda je Ines Volk.
Predsednik sveta staršev je Valentina Ušaj Mervič.

(Skupno 69 obiskov, današnjih obiskov 1)