Šolska prehrana

Starši lahko učence prijavijo na dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Malica je po drugi šolski uri, kosilo pa med 11.40 in 13.40. S šolskim letom 2019/2020 je uvedeno digitalno beleženje prehrane učencev s ključki.  Učenci od 1. do 5. razreda bodo koristili samo kosilo, za malico in popoldansko malico bomo koriščenje obrokov ročno vnesli v računovodstvu. Učenci od 6. do 9. razreda pa bodo koristili malico in kosilo. Če bo kdo ključek slučajno pozabili, se bo oglasil v računovodstvu, kjer mu bomo ročno vnesli koriščenje obrokov (to naj se ne bi dogajalo pogosto). Če ga bo kdo izgubil, bomo počakali do teden dni. Če ga učenec ne bo našel, bomo ključek zaračunali in mu dali novega. Tudi v tem primeru naj se učenec oglasi v računovodstvu. Učenec brez ključka ne bo smel prevzeti obroka. Moral se bo oglasiti v računovodstvu, da preverimo, če je na obrok naročen. Tam bomo prevzem obroka tudi ročno vnesli.

PRIJAVA IN ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. za  čas odsotnosti učenca ustno ali pisno. Prehrana se lahko odjavi na spletni strani šole pod Spletna evidenca obrokov ali v tajništvo šole na telefon 05 307 71 00.  Učenci, ki kosijo občasno, so od obroka v evidenci obrokov odjavljeni. Starši jih morajo na kosilo, za dneve ko bodo na kosilu, pravočasno prijaviti. Posamezni dnevni obrok dopoldanske malice, kosila in popoldanske malice je pravočasno prijavljen oz. odjavljen, če se ga prijavi oz. odjavi vsaj en delovni dan prej in sicer do 24. 00 ure. Izjemoma se ga lahko odjavi isti delovni dan do 8.00 (nenadna bolezen učenca, smrt v družini …) v tajništvo šole na telefon ali osebno. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka (tudi tisti, ki imate obroke subvencionirane). Opravičilo preko eAsistenta NE velja za odjavo prehrane.

Prosimo vas, da šolske položnice redno plačujete. V primeru neplačevanja vas bo šola v skladu s Pravili o šolski prehrani OŠ Šempas terjala po pravni poti, vaš otrok pa bo izgubil pravico do kosila in popoldanske malice.

Priporočila za medicinsko indicirane diete

Za šolsko prehrano skrbijo:

  • Marjeta Prohan
  • Katarina Loverčič
  • Monika Vidmar
  • Marija Bavčar

Ceno šolske prehrane določi Svet zavoda. Cene so oblikovane na dan 4. 6. 2018 in veljajo od 3. septembra 2018 dalje:

Cene prehrane
malica cena kosilo cena
dopoldanska 0,80 € 1.-5. razred 2,40 €
popoldanska 0,50 € 6.-9. razred 2,60 €
zaposleni 0,90 € zaposleni 3,75 €
zaposleni – polovično kosilo 1,87 €
zunanji 4,20 €

Vodja šolske prehrane je Mateja Pahor.

(Skupno 512 obiskov, današnjih obiskov 1)