Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 5. člena Pravil šolskega sklada je Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Šempas na svoji seji dne 21. 11. 2013 sprejel

 

OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNE POMOČI IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE ŠEMPAS

 

 1.člen

S temi osnovami in merili se določa postopek in kriterije za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada učencem Osnovne šole Šempas in otrokom iz enote Vrtca Šempas.

2.člen

Z možnostjo dodelitve socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada in načinu uveljavljanja pravice do dodelitve sredstev, šola seznani starše/skrbnike z obvestilom na začetku šolskega leta.

3.člen

Starš/skrbnik (vlagatelj) vloži zahtevek za uveljavitev pravice do dodelitve socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada z izpolnitvijo posebnega obrazca (Vloga za dodelitev socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada), ki ga dobi v svetovalni službi, pri razredniku in na spletni strani zavoda.

Vloga mora poleg osebnih podatkov vlagatelja in otroka – učenca, vsebovati še:

  • namen porabe in višino sredstev, ki jih vlagatelj želi pridobiti,
  • opis socialnih razmer v družini,
  • fotokopijo zadnje odločbe o pravici do otroškega dodatka,
  • potrdilo delodajalca o bruto dohodkih vlagatelja v zadnjih treh mesecih, če vlagatelj ni upravičen do otroškega dodatka,
  • fotokopijo odločbe o prejemanju denarne socialne pomoči,
  • potrdilo o brezposelnosti staršev.

Vloga za dodelitev socialne pomoči iz sredstev šolskega slada, vlagatelj predloži osebno ali po pošti v glavno pisarno s pripisom: za šolski sklad.

Če je vloga nepopolna se vlagatelja lahko pozove, da dopolni ali dodatno obrazloži vlogo.

4.člen

Upravni odbor sklepa o upravičenosti ali neupravičenosti do dodelitve sredstev socialne pomoči in njene višine na osnovi teh meril in kriterijev. O odločitvah o upravičenosti ali neupravičenosti do dodelitve sredstev socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada upravni odbor seznani vlagatelja zahtevkov s sklepom.

5.člen

Vlagatelj lahko zoper sklep upravnega odbora poda pisno pritožbo v roku 15 dni od prejema sklepa. Pritožbe vlagateljev zoper izdan sklep upravnega odbora obravnava pritožbena komisija zavodu v roku 20 dni od dneva prejema pritožbe. O odločitvah pritožbena komisija seznani vlagatelja zahtevkov s sklepom.

 

Kriteriji za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

 6.člen

Vlagateljem se zaprošena sredstva pomoči iz šolskega sklada lahko dodelijo v celoti ali deloma. Sredstva se prednostno dodeljujejo:

  • učencem, katerih starši so upravičeni do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
  • učencem, ki živijo v družini, kjer dohodek na družinskega člana ne presega 30 odstotkov od neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu,
  • učencem, ki živijo v družini, kjer družinski dohodek ne presega 40 odstotkov od neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu in če so v družini prisotni še drugi problemi,
  • učencem, ki živijo v družini, kjer družinski dohodki presegajo zgoraj navedene kriterije, se sredstva dodelijo v primerih:

o bolezni v družini (več kot tri mesece).
o
brezposelnosti staršev (več kot tri mesece).
o
dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini (zasvojenost, razveza, smrt v družini, …).
o
v drugih primerih, ko je to potrebno.

 

             Barbara KANTE

predsednica upravnega odbora
           šolskega sklada

Related Images:

(Skupno 165 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost