Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Zaključujejo se počitnice in upamo, da ste si med njimi odpočili in si nabrali novih moči za šolsko leto, ki je pred vrati. Vanj bomo vstopili v sredo, 1. 9. 2021 in upamo, da bo pouk potekal čim bolj “normalno”. Žal ga ne bomo začeli tako, kot bi si želeli in smo ga bili vajeni, ko ni bilo omejitev zaradi epidemije. Pouk bo potekal po modelu B-OŠ, za katerega velja, da se vsi učenci izobražujejo v šoli. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, ki jih bodo morali upoštevati vsi učenci in ostali, ki bodo vstopali v šolo.

Vsem vključenim bi radi omogočili čim bolj varno in zdravo okolje, zato bo tudi letošnji začetek zaznamovan z nekaterimi organizacijskimi spremembami glede poteka pouka.

Prilagojen urnik za prvi šolski dan je objavljen spodaj, za ostale dni pa bo urnik viden v aplikaciji eAsistent od 1. 9. 2021 dalje.

 

V šolo lahko pridejo le zdrave osebe – učenci, zaposleni in obiskovalci. Vsi starejši od 15 let lahko vstopajo v prostore šole samo pod pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

SPLOŠNA PRIPOROČILA
1. Vzdržujte medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m ob vsaki priložnosti, ko je to mogoče.
2. Posebno pozornost bomo namenili higieni rok in kašlja. Za zaščito pred okužbo je potrebno redno umivanje in razkuževanje rok in upoštevanje pravil higiene kašlja. Razkuževanje rok poteka tudi ob vstopu v šolo.
3. NOŠENJE MASK: V šoli je obvezno nošenje mask. Prav tako je potrebno maske nositi na odprtih površinah šole, če ni mogoče zagotoviti zadostne medosebne razdalje. Mask ni potrebno nositi:
– učencem do vključno petega razreda, izključno ko so v matičnem oddelku
(Ko se gibajo v skupnih prostorih šole ali v kombiniranih skupinah, si nadenejo masko).
– učencem pri pouku športa
Maske morajo nositi tudi starši in drugi morebitni obiskovalci šole.
4. Za učence 7.-9. razreda se bo izvajalo prostovoljno tedensko samotestiranje (obvestilo in okrožnica v zvezi s tem sta na spletni strani šole).

PRIHOD V ŠOLO NA PRVI ŠOLSKI DAN
1. V šolo pridete učenci od 2. do 9. razreda med 7.45 in 7.55. Na razrednike počakate ob 8.00 v učilnicah po razporedu, ki je objavljen v nadaljevanju obvestila.
2. Učenci 1.-4. razreda vstopate v šolo skozi zgornji vhod, učenci 5.-9. razreda pa skozi spodnji vhod.
3. Pred vstopom v šolo si boste razkužili roke in nato odšli v svojo učilnico. Zadrževanje na hodnikih ne bo dovoljeno.
4. V šolo vstopajte posamezno in upoštevajte medsebojno varnostno razdaljo.
5. Garderobnih omaric ob prihodu še ne boste uporabljali, po razdelitvi ključev pa jih boste lahko uporabljali v skladu s priporočili NIJZ.
6. Sprejem prvošolcev bo ob 9. uri pred zgornjim vhodom v šolo (v primeru slabega vremena v telovadnici).Vabilo ste prvošolci že dobili.

Staršem prvi šolski dan vstop v šolo ne bo dovoljen. Mlajšim učencem bodo do učilnic pomagali učitelji. Kasneje boste starši lahko vstopali v šolsko stavbo le za v naprej dogovorjene sestanke ob upoštevanju ukrepov za preprečitev širjenja COVID-19 (PCT, zaščitne maske, razkuževanje rok, varnostna razdalja).

POUK NA 1. ŠOLSKI DAN ZA UČENCE 2.-9. RAZREDA

1., 2. ura kulturna ura (za učence 2., 3. razreda) oz. razredna ura (za učene 4.-9. razreda).
Po malici (v razrednih) bodo imeli učenci 2.-4. razreda 2 uri pouka, učenci 5.-9. razreda pa 3 ure pouka.
S seboj prinesite zvezek, pisalo in copate, učenci 5.-9. razred pa tudi potrebščine za ure po malici.
Organizirano bo kosilo, podaljšano bivanje in varstvo vozačev.
Šolski avtobus bo začel voziti po voznem redu (1. smer: Osek-Vitovlje ob 13.00), vsi naslednji prevozi bodo sledili brez vmesnega čakanja.

POUK NA 1. ŠOLSKI DAN ZA UČENCE 1. RAZREDA

Ob 9.00 srečanje prvošolcev, staršev in učiteljic 1. razreda pred zgornjim vhodom v šolo, kjer jih bo pozdravil tudi predstavnik občine. Potem bodo šli učenci s strokovnimi delavkami v učilnici, starši pa bodo ostali z učiteljicama podaljšanega bivanja na roditeljskem sestanku.

IZVEDBA POUKA
1. Učenci razredne stopnje boste ves čas pouka v isti učilnici. Učenci predmetne stopnje boste med odmori učilnice menjali, vendar zadrževanje na hodnikih ne bo dovoljeno. Ponovno bomo uvedli rekreativni odmor. V primeru zaostritve epidemioloških razmer ali neupoštevanju navodil (zadrževanje na hodnikih …), ga bomo po potrebi ukinili. Med rekreativnim odmorom boste učenci v primeru lepega vremena zunaj, v primeru slabega vremena pa v učilnicah (kjer boste počakali na 4. šolsko uro).
Pred oz. med menjavo učilnic se bo le-te prezračilo, mize pa razkužilo. Med odmori se bo učilnice prezračilo tudi na razredni stopnji.
2. Vsi učenci boste malicali v učilnicah (v katerih boste končali 2. šolsko uro) in v učilnicah boste ostali tudi med odmori (razen ob menjavi le-teh).
3. Po malico boste odhajali reditelji oz. dežurni učenci v šolsko jedilnico in tja boste tudi odnesli posodo po malici.
4. Pouk športa bo potekal v telovadnici ali na šolskem igrišču.
Obvezni in neobvezni izbirni predmeti bodo potekali po urniku.

PO POUKU
1. Po koncu pouka boste učenci postopoma zapuščali učilnico, da bo zagotovljena medsebojna varnostna razdalja 1,5 do 2 m.
2. Vsi učenci, ki niste vozači in niste vključeni v podaljšano bivanje, morate zapustiti šolske površine takoj po končanem pouku oz. po kosilu (tisti, ki boste kosili v šoli).
3. V kolikor otrok odhaja domov brez kosila, ga morate priti iskat takoj po pouku. Kdor odhaja po kosilu, ga pridete iskati najkasneje 30 minut po začetku kosila.
4. Učenci vozači počakate z dežurnim učiteljem na avtobus v za to namenjeni učilnici (oz. v primeru lepega vremena na prostem).
5. Če starši želite, da otrok sam odide domov iz podaljšanega bivanja, to pisno sporočite.
6. Učenci vozači bodo lahko sami odšli domov le s pisnih dovoljenjem staršev.
7. O načinu prevzema otrok, ki bodo v podaljšanem bivanju, boste še obveščeni oz. bo to zapisano v »protokolu« oz. pravilih in na oglasni deski pred šolo. Prevzem bo predvidoma koordiniral dežurni učitelj pred šolo – podobno kot lani.

ŠOLSKA PREHRANA
1. Vsi učenci, ki ste prijavljeni na malico in kosilo, boste malico in kosilo prejeli tudi prvi šolski dan. Odjava malic in kosil poteka kot običajno. Če 1. 9. učenci ne bodo kosili, poskrbite za pravočasno odjavo.
2. Kosila bodo potekala po v naprej določenem razporedu. Učenci 1.-3. razreda bodo običajno kosili v učilnicah.

VOZAČI
Vozni redi prevozov bodo objavljeni na spletni strani šole. Učenci morate uporabljati na avtobusu zaščitno masko. Pred vstopom na avtobus si morate obvezno razkužiti roke. Vsak učenec vozač sedi na svojem sedežu in je pripet z varnostnim pasom.
V šolskem letu 2021/2022 bosta zjutraj prevoze izvajala dva avtobusa: 26-sedežni iz smeri Ozeljan-Šmihel in 20-sedežni iz smeri Osek-Vitovlje, ki bosta del poti prevozila dvakrat.
Po poku bo prevoze izvajal en avtobus (kot običajno; s prevozi bo začel 10 minut kasneje kot v iztekajočem se šolskem letu).

PROMETNI REŽIM PRED ŠOLO in na poti do šole
Udeležence v prometu pred šolo prosimo, da upoštevajo pravila prometnega režima.
Podrobnejša pravila, ki veljajo v času ukrepov zajezitve COVID-19, si boste lahko prebrali v novem »protokolu« oz. pravilih, ki bodo objavljena na spletni strani šole.

RODITELJSKI SESTANKI
Prvi roditeljski sestanek bo predvidoma potekal v večnamenskem prostoru šole ali v telovadnici ob upoštevanju varnostnih in higienskih priporočil NIJZ (vključno s pogojem PCT). Na roditeljski sestanek boste starši prišli skozi spodnji vhod. O datumih boste obveščeni.

RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
Poletje se počasi poslavlja in začetek novega šolskega leta se hitro bliža. Nekatere že zanima,  kdo bo vaš razrednik oz. razredničarka. S to informacijo smo vas običajno seznanili na 1. šolski dan, letos pa vam že sedaj sporočamo, kdo bodo vaši razredniki in v kateri učilnici vas bodo počakali. Letos šolskega leta ne bomo začeli s skupnim srečanjem pred šolo ali v večnamenskem prostoru, ampak boste učenci 2.-9. razreda na razrednike počakali kar v razredih.

 

RAZRED RAZREDNIK UČILNICA
1. a Maja Vetrih Obljubek, 2. strok. del. Erika Petrič 1. a
1. b Mateja Kristančič Kocina, 2. strok. del. Alenka Vižin 1. b
2. a Sergeja Mlakar 2. a
2. b Ines Volk 2. b
3. a Valentina Batič 3. a
3. a Margerita Blokar 3. b
4. a Ksenija Milevoj Skomina 4. a
4. b Tanja Lojk Gajser 4. b
5. a Tea Žižmond 5. a
5. b Janja Černuta 5. b
6. a Maja Bizjak gospodinjstvo
6. b Ana Kure Baša slovenščina (mala)
7. a Patricija Pregrad geografija in zgodovina
7. b Tina Fornazarič kemija
8. a Nataša Žorž angleščina (mala)
8. b Lilijana Zalesjak Gerlica likovni in tehnika
9. a Mateja Hočevar Gregorič slovenščina
9. b Darja Vodopivec glasba

Želimo vam prijeten preostanek počitnic in veselimo se ponovnega srečanja!

Zarja Hönn Marc
ravnateljica OŠ Šempas

Related Images:

(Skupno 735 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost